IMPREMTA CORPORATIVA

Fulletons publicitaris

Una eina de màrqueting econòmica

Mesa de trabajo 13

Sobre els fulletons publicitaris

Els diferents exemples de fulletons plegats es classifiquen segons el nombre de cares que tinguin.

 • Flyers

Els flyers publicitaris són una sola fulla impresa sense plegar. Les mides habituals són: mig foli o ⅓ de foli DINA4.

 • Díptics

Es tracta d’impressió de fulletons plegats en 2, fent un total de 4 cares.

 • Tríptics

Són fulletons plegats en 3 parts creant un total de 6 cares. 

 • Quadríptics

Són fulletons plegats en 4 parts creant un total de 8 cares.

Mesa de trabajo 13

Galeria d'imatges

Una eina de màrqueting econòmica

3 beneficis dels fulletons publicitaris

1 - Són fàcils de transportar i de llegir

L’espai per a impressió de fulletons és limitat i tot i que a priori pot semblar que sigui un inconvenient, és un avantatge. El que interessa és fer un toc d’atenció sense entrar en detalls

 • Evita sobrecarregar d’informació, ja que no és el propòsit d’aquesta eina de comunicació. 
 • Centra’t a captar l’atenció del teu mercat. 
 • Assenyala bé els punts d’interès de la teva empresa de manera que els lectors entenguin el que els estàs dient.  

Qui agafi el fulletó (tríptic, quadríptic,…) no haurà de carregar amb tot un catàleg i tindrà la informació en forma píndola resumida.

Quadriptics personalitzats fulletons

És un fulletó publicitari. No un llibre.

Triptic amb paper especial

2 - Són una eina de màrqueting econòmica

Els fulletons promocionals és un dels productes d’impremta corporativa que no són massa cars.

Compara-ho amb altres costos promocionals:

 • l’assistència a Fires Comercials
 • les promocions i anuncis del món digital
 • esponsoritzar actes on la teva empresa estigui involucrada,…

El cost d’impressió de fulletons publicitaris no és massa elevat.

3 - Són fàcils de fer

Els fulletons publicitaris per la teva empresa, igual que un catàleg comercial són una eina de venda per a indicar els productes o serveis que ofereixes. 

Però en comparació amb els catàlegs són molt més senzills de realitzar. Tant a l’hora d’imprimir com en el moment de dissenyar-los. 

Només has de controlar que la informació a transmetre sigui breu

Tríptic personalitzat per a maquinària industrial Panella
Catàleg en format díptic

Altres eines de màrqueting poden suposar mesos de feina i planificació. Però en el cas d’imprimir flyers i fulletons publicitaris es pot arribar a dissenyar i produir en molt poc temps. 

Entre que

 • es defineix el missatge que es vol transmetre
 • es busquen les fotos
 • es fa un disseny
 • i s’imprimeix l’arxiu final

pot passar una setmana escassa.

Si vols es pot arribar a fer en 24 hores (ei! tampoc cal apretar tant amb el timing).

Pregunta el que necessitis

Quins dubtes tens?