IMPREMTA CORPORATIVA

Fulletons publicitaris

Una eina de màrqueting econòmica

Mesa de trabajo 13

Sobre els fulletons publicitaris

Els diferents tipus de fulletons publicitaris es classifiquen segons el nombre de cares que tinguin.

 • Flyers

Es tracta d’una sola fulla impresa sense plegar. Les mides habituals acostumen a ser de mig foli o de ⅓ de foli DINA4.

 • Díptics

Són fulletons publicitaris plegats en 2, fent un total de 4 cares.

 • Tríptics

Són fulletons publicitaris plegats en 3 parts creant un total de 6 cares. 

 • Quadríptics

Són fulletons publicitaris plegats en 4 parts creant un total de 8 cares.

Mesa de trabajo 13

Galeria d'imatges

Una eina de màrqueting econòmica

3 beneficis dels fulletons publicitaris

1 - Són fàcils de transportar i de llegir

L’espai per a imprimir és limitat i tot i que a priori pot semblar que sigui un inconvenient, és un avantatge. El que interessa és fer un toc d’atenció sense entrar en detalls

 • Evita sobrecarregar d’informació, ja que no és el propòsit d’aquesta eina de comunicació. 
 • Centra’t a captar l’atenció del teu mercat. 
 • Assenyala bé els punts d’interès de la teva empresa de manera que els lectors entenguin el que els estàs dient.  

Qui agafi el fulletó (tríptic, quadríptic,…) no haurà de carregar amb tot un catàleg i tindrà la informació en forma píndola resumida.

Quadriptics personalitzats fulletons

És un fulletó publicitari. No un llibre.

Triptic amb paper especial

2 - Són una eina de màrqueting econòmica

Els fulletons promocionals no són massa cars

Compara-ho amb altres costos promocionals:

 • l’assistència a Fires Comercials
 • les promocions i anuncis del món digital
 • esponsoritzar actes on la teva empresa estigui involucrada,…

El cost d’imprimir uns fulletons publicitaris no és massa elevat.

3 - Són fàcils de fer

Els fulletons, igual que els catàlegs comercials són una eina de venda per a indicar els productes o serveis que ofereixen les empreses. 

Però en comparació amb els catàlegs són molt més senzills de realitzar. Tant a l’hora d’imprimir com en el moment de dissenyar-los. 

Només has de controlar que la informació a transmetre sigui breu

Tríptic personalitzat per a maquinària industrial Panella
Díptic plegable personalitzat

Altres eines de màrqueting poden suposar mesos de feina i planificació. Però en el cas dels fulletons publicitaris es pot arribar a dissenyar i produir en molt poc temps. 

Entre que

 • es defineix el missatge que es vol transmetre
 • es busquen les fotos
 • es fa un disseny
 • i s’imprimeix l’arxiu final

pot passar una setmana escassa.

Si vols es pot arribar a fer en 24 hores (ei! tampoc cal apretar tant amb el timing).

Pregunta el que necessitis

Quins dubtes tens?