IMPREMTA CORPORATIVA

Talonaris autocopiatius

Indispensable per a tasques repetitives 

Mesa de trabajo 14

Sobre els talonaris autocopiatius personalitzats

Els talonaris autocopiatius personalitzats són uns blocs d’escriptura formats per:

 • full original + full de còpia

Es fa una impressió corporativa personalitzada per a donar-li la funció que es necessiti. 

Aquesta eina d’impremta corporativa, et permet realitzar des d’un contracte amb còpia pel client a un bloc de treball amb les tasques a realitzar.

Mesa de trabajo 14

Galeria d'imatges

Personalitza les eines de treball  corporatives

Beneficis dels talonaris autocopiatius

Bloc de treball pràctic i funcional

El fet de tenir-ho en format bloc és un sistema pràctic i funcional. Ja que pots tenir els talonaris copiatius duplicats al cotxe, a la bossa o a l’escriptori i fer-ne ús en el moment que et faci falta. 

Ràpid i fàcil de manipular. 

Emplenes la informació que necessites al moment i la tens preparada per ordenar com et convingui i a l’instant.

Si a més, necessites classificar les feines, s’hi pot incloure numeració per a que ningú es confongui al revisar comandes, factures, albarans,…

Talonaris autocopiatius numerats

FAQ - Preguntes freqüents

Et deixo les respostes a les preguntes habituals.

Si després de llegir-les segueixes amb algún dubte o vols pressupost, emplena el formulari de contacte.

Sí.

Es pot definir diferents elements com ara:

 • Mida dels talonaris duplicats
 • Nombre de còpies
 • Imprimir davant i darrere
 • Imprimir en negre o a tot color
 • Incloure numeració
 • Afegir quartilla per a no marcar els jocs posteriors
 • Adaptar el text del formulari

Els teus talonaris i albarans personalitzats es poden imprimir en mides diferents:

 • DINA4
 • DINA5
 • 21x21cm,…

Es pot elegir imprimir talonaris de fins a 3 còpies: 

 • talonaris autocopiatius duplicats (full original + full de còpia)
 • talonaris autocopiatius triplicats (full original + 2 fulls de còpia)
 • talonaris autocopiatius quatríplicats (full original + 3 fulls de còpia)

El joc de còpies es fa amb colors diferents per cada full: 

 • color blanc pel full superior
 • color groc, color rosa i color blau pels fulls de còpia

Sí.

Es pot imprimir per davant i també es pot posar text a darrere. Per exemple per a indicar les condicions contractuals en el dors.

Sí.

Pots triar si vols imprimir talonaris personalitzats en negre o color.

Es pot imprimir tant per davant com per la cara de darrere.

Et preguntes quin és lavantatge de la imprimir en color?

Doncs que la impressió de talonaris autocopiatius es pot imprimir amb el logotip de la teva empresa.

Amb els teus colors.

Sí. 

Els talonaris personalitzats numerats es poden numerar de manera que cada joc d’”original + còpia” sigui diferent dels altres.

Per evitar l’autocòpia indesitjada els blocs venen amb una quartilla de cartró per a posar-ho a darrere els fulls on s’està escrivint. 

Així evites que els fulls de calcar que permeten la sobreescriptura marquin el següent joc de fulls.

Els fulls dels talonaris autocopiatius es poden arrancar de dues maneres:

 • Talonari autocopiatiu encolat: 

Arrencant tot el full

 • Talonari autocopiatiu micro perforat: 

Es fulls estan grapats al bloc i tenen una línia de punts microscòpics que et permeten arrancar el full per la línia

Personalment crec que són més fiables els talonaris autocopiatius microperforats. Ja que els que van encolats si no s’emmagatzemen correctament i si estan subjectes a la calor, amb el temps es poden desprendre alguns fulls.

Sí. 

El text dels talonaris i albarans personalitzats es pot adaptar a allò que et faci falta.

Si no tens l’arxiu d’impressió fet, em pots indicar les teves necessitats i abans d’imprimir es prepara.

Pregunta el que necessitis

Quins dubtes tens?