Fins ara es venia complint la LOPD per a la privacitat de dades a Espanya, llei que a partir d’el 25 de maig de l’any 2018 queda substituïda pel Reglament General de Protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes a la WEB, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es trobin enllaçades a la WEB.

Amb això la WEB manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials amb l’USUARI de manera segura mitjançant la protecció de les seves dades personals i garantint el seu dret a la privacitat.

Dades personals que requereix la WEB

Per poder prestar els nostres serveis necessitem algunes dades identificatives segons el servei que la WEB et presti:

Per al blog:

Si tenim activat que els USUARIS puguin deixar comentaris:

·        Nom: per identificar l’USUARI

·        email: per conèixer l’email des del qual s’ha fet el comentari.

Per al formulari de contacte:

·        Nom i cognoms: per poder respondre a la consulta.

·        Telèfon: per poder respondre a la consulta

·        email: per poder respondre a la consulta

Legitimació

Gràcies a el consentiment podem tractar les dades, d’aquesta manera un requisit obligatori perquè puguis accedir de forma correcte als serveis de la WEB.

L’USUARI disposa del seu dret a l’oblit quan sigui que totes les seves dades siguin eliminats de les nostres base de dades.

Categoria de les dades

Les dades que recopila WEB no són considerats dades sensibles o protegits.

Segons l’article 9.1 de el nou reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) es consideren dades sensibles o protegides les dades personals que revelin:

·        L’origen ètnic o racial.

·        Les opinions polítiques.

·        Les conviccions religioses o filosòfiques.

·        L’afiliació sindical.

·        El tractament de dades genètiques.

·        Dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física.

·        Dades relatives a la salut.

·        Dades relatives a la vida sexual o les orientació sexuals d’una persona física.

Només treballem amb les dades mínimes identificatives per dur a terme la nostra tasca: nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, NIF / codi fiscal.

Temps de conservació de les dades

Les dades de client: nom, telèfon, adreça postal, correu electrònic, etc. romandran en el nostre sistema el que legalment i tècnicament es requereixi per a l’operativa normal de la WEB, tret que l’USUARI exerceixi el seu dret a la seva eliminació o actualització.

Normativa d’aplicació

Des del el 25 de maig de 2018, WEB es regeix pel Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

Mesures de seguretat

La WEB està allotjat en sistemes on estan implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l’USUARI i evitar així la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat. Això tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

Així mateix, el sistema de hosting ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació de la WEB. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Concretament, les mesures adoptades són:

·        Connexió amb certificat SSL a la WEB.

·        Encriptació de les claus i contrasenyes utilitzant algoritmes criptogràfics estàndard.

·        Protecció dels servidors mitjançant tallafocs, aïllament de processos, i altres mesures de seguretat estàndard.

·        Còpies de seguretat diàries distribuïdes geogràficament per garantir la continuïtat de el servei en cas d’incident.

Exercicis de drets

Aquell USUARI que hagi facilitat les seves dades a la WEB, podrà dirigir-se al titular del web per tal de poder exercitar gratuïtament el seu dret d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode que ha d’utilitzar l’USUARI per comunicar-se amb la pàgina web serà mitjançant el seu compte de correu electrònic registrada en el nostre servei web, o per escrit.

L’USUARI podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a la WEB amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

marc@kado.cat

Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar en virtut d’una obligació legal, fiscal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

Modificació de la Política de Privacitat

La WEB es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada a el menys deu dies abans de la seva efectiva aplicació.

Responsable de el fitxer i encarregat del tractament

El responsable de l’arxiu de dades és el titular de la WEB.

Serveis oferts per tercers

Per prestar serveis estrictament necessaris per al seu adequat funcionament pàgina web utilitza els següents prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat:

·        Google Analytics, per a estadístiques. https://policies.google.com/privacy?hl=es

·        Facebook Pixel, per a estadístiques. https://www.facebook.com/privacy/explanation

Plugins socials

A la WEB oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l’USUARI és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita al WEB.

Per tant, l’USUARI ha d’estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les seves dades personals de la respectiva xarxa social. Tant si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells.

L’USUARI pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

·        Linkedin: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

Acceptació, consentiment i revocabilitat

L’USUARI declara haver estat informat de les presents condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de WEB en la forma i per a les finalitats indicades a l’Avís Legal.

En qualsevol moment l’USUARI podrà revocar les seves dades, però sense afectar accions ja realitzades en el passat, és a dir sense caràcter retroactiu.