Contactar

Llibre encolat

Llibre encolat de mida DINA5 (mig foli) per a la VII Conferència Temàtica ECCOMAS sobre la Resposta Mecànica dels Composites, amb tot el resum de continguts de la mateixa.

Portada de 300 gr en color. Interior de gramatge 100 gr en color també i amb el llom encolat.

Aquest llibre encolat formava part d’un conjunt de benvinguda pels assistents on també s’entregava:

Editors del llibre: A. Turon, P. Maimí i M. Fagerström.